Bun venit pe site-ul www.ambiancedeco.ro!

Produsele achiziţionate de pe www.ambiancedeco.ro se pot returna, în ambalajul original și în aceeași stare în care au fost recepționate, în termen de 14 zile calendaristice de la primire, fără penalități și fără invocarea unui motiv anume.

Descarca formularul de retur

În conformitate cu dispozițiile din OG 34/2014 consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului. În cazul denunțării, produsul trebuie să fie însoțit de toate accesoriile, manualele de utilizare , precum și factura pe care a primit-o în momentul livrării, iar cutia acestuia să nu fie deteriorată. Cheltuielile de restituire, se suportă conform legii, de către Consumator.

În conformitate cu prevederile art. 13 din aceeași ordonanță, rambursarea sumelor achitate pe produs se va face în cel mult 14 de zile de la data denunțării contractului, adică data primirii în depozit a produsului.

NOTĂ: În cazul solicitării unui alt produs se va achita diferența de preț, dacă produsul este mai scump. În situația în care clientul optează pentru un produs mai ieftin, diferența de preț se va returna. SC NOW PRIMUS TRANS SRL  va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce consumatorul a returnat produsul cumpărat inițial.

Returnarea banilor ori, după caz, înlocuirea produselor fără penalități și fără invocarea unui motiv, se poate efectua în următoarele condiții:

  1. Starea aparatelor și produselor achiziționate trebuie să fie la fel ca la achiziționarea / primirea lor, inclusiv ambalajele trebuie menținute intacte;
  2. În cazul în care consumatorul primește un produs cu ambalaj deteriorat, își dă acordul la primire referitor la starea ambalajului și reclamă ulterior defecțiuni ale produsului intervenite în timpul transportului. Dacă starea ambalajului este perfectă, iar ulterior se semnalează defecțiuni ale produsului (în maxim 14 zile de la primirea produsului), atunci consumatorul va beneficia de înlocuirea produsului (dacă este în stoc), cheltuielile de transport fiind suportate de SC NOW PRIMUS TRANS SRL, sau de rambursarea integrală a sumei în cazul în care înlocuirea nu este posibilă sau nu se dorește reexpedierea.

Compania rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11 (n.r. – din OUG34/2014 care reglementează drepturile consumatorilor în cazul achiziţiilor on-line). Comerciantul rambursează sumele folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere alin. (1), compania nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de aceasta.

Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, acesta poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către firmă, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Pentru orice caz de returnare a produselor ce fac obiectul contractului, Consumatorul se obligă să asigure returnarea și împachetarea corespunzătoare a fiecărui produs astfel încât produsul să nu suporte nici o deteriorare în timpul transportului până la primirea de către Comerciant. În cazul în care la returnarea produselor se constată deteriorarea, utilizarea, desigilarea produselor sau lipsa vreunei componente ori lipsa ambalajul original SC NOW PRIMUS TRANS SRL este îndreptățită să refuze preluarea acestora, Consumatorul fiind obligat la achitarea contravalorii acestora. Consumatorul este responsabil în privința diminuării valorii produsului, rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarea produselor.

Produse ce au fost livrate greșit:

  1. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat.
  2. În cazul în care se dorește reexpedierea produsului, aceasta se va face în cel mai scurt timp (dacă produsul mai este disponibil în stoc), cheltuielile de transport fiind suportate de către SC NOW PRIMUS TRANS SRL, dacă culpa livrării greșite este a firmei și de către consumator dacă culpa îi aparține acestuia.
  3. Dacă plata a fost făcută anticipat și nu se dorește reexpedierea produsului, consumatorul va beneficia de rambursarea integrală a sumei (valoarea produsului + taxă de transport) dacă culpa livrării greșite este a noastră și de rambursarea contravalorii produsului, dacă culpa livrării greșite aparține consumatorului.

Returnarea produselor defecte în garanție:

  1. În cazul defecțiunilor ce impun înlocuirea produsului, consumatorul poate solicita înlocuirea produsului sau rambursarea valorii acestuia. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.
  2. Costurile de returnare/înlocuire vor fi suportate de către SC NOW PRIMUS TRANS SRL. Produsul returnat în această situație trebuie să fie ambalat corespunzător și trebuie însoțit de fișa de înlocuire produs, certificatul de garanție și copie după factură, trebuie de asemenea să conțină toate accesoriile cu care a fost dotat la primire. Dacă se agreează rambursarea, aceasta se va face în maxim 14 de zile de la recepționarea conformă a produsului.
  3. Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca  nou, SC NOW PRIMUS TRANS SRL are dreptul de solicita o taxă pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea clientului, de a reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Aceste dispoziții se aplică conf. O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz.

În cazul în care pentru produs este emis un certificat de garanție și se constată neconformitatea în perioada de garanție, se va dispune măsura reparatorie cu respectarea OG 21/1992, Legii 449/2003 și a altor dispoziții legale în vigoare.

NOTĂ: În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (Formular de retragere din contract, factură, certificate de garanție etc.).
În orice situație de returnare, solicitarea se face în scris pe adresa de mail: office@ambiancedeco.ro.

Expediați produsele sau înmânaţi-le direct nouă la punctul de lucru din Baia Mare, Piața Revoluției nr 5, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Dreptul de retragere poate fi exercitat de către consumator doar în cazul contractelor încheiate la distanță, de pe site-ul www.ambiancedeco.ro